Slide One
Slide One

Ska vi utveckla och förbättra er personalledning tillsammans?

En fungerande personalledning leder till en god cirkel där förmanskåren, företagaren och alla arbetstagare har bättre förutsättningar att arbeta. Välbefinnandet i arbetet ökar, produktiviteten stiger och företagets resultatförmåga förstärks.

Ett HR-proffs hjälper dig att lyckas. Tillsammans kan vi göra en personalstrategi som sporrar till framgång.

Henkilöstöapu

Skräddarsydd HR-hjälp när du behöver det

När företaget växer och utvecklas är det bra att se till att personalfrågorna kommer i skick. Jag hjälper dig att bygga upp praktiska HR-processer och de rutiner som utvecklar ditt dagliga ledarskap.

Oberoende om du vill bolla tankar runt samarbete, förändring eller utveckling av förmansarbete, har du en positiv och pålitlig diskussionspartner i mig.

Ibland kan personalärenden vara känsliga. Då kan en extern konsult ge dig nytt perspektiv.

Min långa erfarenhet har gjort mig väldigt pragmatisk: jag hittar lösningar. Låt oss tillsammans analysera, planera, pröva och utveckla – bit för bit sätta i ordning er personaladministration.

Ta kontakt så diskuterar vi mer.

Vårt team är super !

Peili-beteendeprofilen fördjupar chefsutbildningen och utvecklar kommunikationen i teamen

Peili-beteendeprofilen är ett beprövat och tryggt verktyg som beskriver människors beteende och sätt att agera i olika situationer. Det är ett verkligt multiverktyg när man vill utveckla social kompetens och samarbetsfärdigheter.

Med Peili-beteendeprofilen fördjupar du teamarbetet och skapar bättre förutsättningar för samarbete i förändringssituationer mellan olika människor.

Ta kontakt – beställ en Peili-kartläggning av en certifierad Peili-konsult. Olikheter kan vara en styrka!

Mera information hittar du i bifogade broschyr. Peili-beteendeprofil_broschyr 2020

Ring 045-2750026 så pratar vi mer.

Rekrytointi

Ett akut behov överraskar – en ny medarbetare behövs NU GENAST!

Ditt företag kan plötsligt vara i behov av en ny medarbetare. Om du rekryterar din första arbetstagare kan du ha en mängd frågor. Ibland behöver den existerande organisationen finslipning eller enskilda arbetsuppgifter formas om.

Jag hjälper dig att hitta den rätta personen för rätt uppgift antingen från den öppna marknaden eller från din egen organisation. Jag försäkrar att processen genomförs yrkesmässigt och i utsatt tid.

Jag sparrar dig vid behov också i andra ärenden som berör rekryteringsprocessen.

Ring 045-275 0026, tillsammans kan vi lyckas!