You are currently viewing Det är roligt och utvecklande att jobba i mitt team !

Det är roligt och utvecklande att jobba i mitt team !

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bakom varje framgångsrik organisation, vare sig den är stor eller liten, finns en motiverad och välmående personal.

Som styrelseordförande eller verksamhetsledare för en stiftelse eller förening behöver du inte känna dig ensam inför förväntningarna på en bra personalledning och kompetensutveckling.

Människornas naturliga olikheter och sinsemellan kompletterande styrkor är något som är välbekant för alla. Olikheterna märks i vårt beteende: olika sätt att handla och reagera på saker, människor och företeelser.

Peili-beteendeprofilen är ett beprövat och tryggt verktyg som beskriver människors beteende och sätt att agera i olika situationer. Det är ett verkligt multiverktyg när man vill utveckla social kompetens och samarbetsfärdigheter.

För att människors olika styrkor ska kunna utnyttjas måste man först identifiera både sina egna och andras naturliga handlingssätt. Samarbete och interaktionsförmåga samt förmågan att möta olika typer av människor och bygga upp förtroende med dem är förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete.

Med Peili-beteendeprofilen fördjupar du teamarbetet och skapar bättre förutsättningar för samarbete i förändringssituationer mellan olika människor.

Låt oss tillsammans bygga en bra arbetsplats i en framgångsrik stiftelse eller förening!

 

Kontakta mig på 045 2750026/mail@ullalovholm.fi.

Lämna ett svar