You are currently viewing Föreningen Luckan r.f. rekryterar en Organisationschef till Helsingfors

Föreningen Luckan r.f. rekryterar en Organisationschef till Helsingfors

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

 

Kvalifikationer och profil, vi förutsätter att du:
– Kan leda strategiskt och målinriktat.
– Har ett brett kunnande och insikt i ekonomiskt arbete.
– Har god förmåga att se och arbeta med helheter och intresse av substans kopplat till ekonomi.
– Har erfarenhet av personalledning och förmåga att utveckla organisationen och dess verksamheter.
– Har lämplig högskoleutbildning.

Ansökningstid: T.o.m. 6.11.2020.

Ansökan med löneanspråk riktas till: Veronica Granö-Suomalainen, per e-post: veronica.granos(at)gmail.com

Frågor rörande ansökningsprocessen riktas till: Ulla Lövholm, per e-post: mail(at)ullalovholm.fi

Frågor om arbetsuppdraget riktas till: Veronica Granö-Suomalainen, per e-post: veronica.granos(at)gmail.com

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete som organisationschef för Föreningen Luckan r.f. i Helsingfors.

Organisationschefen har övergripande ansvar för hela verksamheten. Säkerställandet av föreningens ekonomi både på kort och lång sikt är en viktig del av arbetet.

Planering och uppföljning av projektportfölj ingår i uppdraget, liksom ansvar för kvalitet och kundtillfredsställelse kontinuerligt.

Organisationschefen har i uppgift att också skapa och upprätthålla relevanta nätverk och samarbeten, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Du har lämplig högskoleutbildning och bra erfarenhet av tredje sektorns projektverksamhet. Du har förmåga att visa riktning, skapa helheter och leda både strategiskt och målinriktat. Du har också ett brett kunnande och insikt i ekonomiska frågor.

Vi önskar att du har erfarenhet av personalledning och både kan delegera, ställa krav, ge frihet, ansvar och befogenheter till den kompetenta personal som Föreningen Luckan r.f. har.

Vi förväntar oss att du kan skapa gemensamma målsättningar och mening i arbetet, samt systematiskt följa med kompetensutvecklingen och arbetsvälbefinnandet.

Läs mer om Luckan och Luckornas i länkarna nedan.

Om Luckan      Luckans historia      Föreningen Luckan    Luckorna i Finland

Lämna ett svar